از جشنواره عید غدیر جا نمونی ‼️
فقط تا 5 تیر ماه فرصت هست

از 15 ٪ تخفیف
همراه با 50 تومان عیدی بابت هر خرید از شخص میر دریافت کنید 🙂

▪️ 20 نفر اولی که ثبت سفارش کنند یک عدد تسبیح هم به عنوان هدیه دریافت میکنند